Torts: Product Liability

Ernest Harris

Poughkeepsie
(845) 485-3377

Firas Nesheiwat

Poughkeepsie
(845) 473-4500

John Ianelli

Fishkill
(845) 896-7900

McCabe & Mack

Poughkeepsie
(845) 486-6800

Mel Spivak

Poughkeepsie
(845) 473-2450

Michael Fakhoury

Fishkill
(845) 896-5200

Peter McGinnis

Poughkeepsie
(845) 471-5721

Rivkin Radler

Poughkeepsie
(845) 473-8100

Ryanne Konan

Wappingers Falls
(845) 309-3432

Steinberg, Symer & Platt

Poughkeepsie
(845) 471-4455