Family Law: Juvenile

Anna Matula-Evans

Poughkeepsie
(845) 340-4300

Annette Hasapidis

South Salem
(914) 533-3049

Fred Clarke

Poughkeepsie
(845) 579-2533

Karen Palumbo

Beacon
(845) 831-8300

Lee David Klein

Poughkeepsie
(845) 454-9200

Peter McGinnis

Poughkeepsie
(845) 471-5721