Family Law: Juvenile

Annette Hasapidis

South Salem
(914) 533-3049

Dennis Vetrano

Beacon, NY
(845) 831-1405

Karen Palumbo

Beacon
(845) 831-8300

Lee David Klein

Poughkeepsie
(845) 454-9200

Peter McGinnis

Poughkeepsie
(845) 471-5721