James Fedorchak

Dutchess County Attorney
22 Market Street
Poughkeepsie, NY 12601
P: 
(945) 473-2722